Vilken är polisens huvuduppgift?

Innehållsförteckning

Vilken är polisens huvuduppgift?

Vilken är polisens huvuduppgift?

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. I det brottsförebyggande arbetet samarbetar polisen med andra aktörer i samhället exempelvis kommuner, Brottsförebyggande rådet och försäkringsbolag. Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Vad gör en polis film?

En dag med polisen Tre filmer där polisen svarar på frågor om sitt arbete och om brott. Varje film tar upp en fråga som klassen kan diskutera. När texten ”Pausa filmen” visas, stoppa filmen och låt dina elever diskutera i grupp eller i par.

Vad gör en polis i utlandstjänst?

Under din utlandstjänstgöring har du samma försäk- ringsskydd som du har i din tjänst i Sverige. När du tjänstgör i Polisens utlandsstyrka har du dessutom ett utökat försäkringsskydd. Det innebär bland annat att du har kostnadstäckning för sjukvård utomlands. Läs mer om försäkringsskydd på Intrapolis.

Vad gör polisen lättläst?

Det innehåller information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen. ... Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen för den som är ny i Sverige.

Vad gör en polis barn?

Brott mot barn - polisens arbete. Särskilt utbildade poliser utreder brott mot barn och håller förhör med barn. Förundersökningen ska göras så snabbt som möjligt och vara klar senast inom tre månader. Det är åklagaren som leder förundersökningen och som beslutar om den ska leda till åtal.

Vad är Intrapolis?

I riktlinjerna för Intrapolis specificeras att KA är processägare för Polismyndighetens interna kommunikation vilket inkluderar att styra, samordna och utveckla publiceringen på Intrapolis. KA ska ansvara för Intrapolis innehållsstrategi, övergripande utformning och struktur.

Kan man bli polis utomlands?

Varje år rekryteras svenska polisanställda för tjänstgöring i Polisens utlandsstyrka och som korttidsexperter i olika projekt. Nationella operativa avdelningens ut- landssektion förbereder dem för utlands- tjänstgöringen genom utbildning och utrustning för att klara villkoren i utlands- tjänst.

Relaterade inlägg: