Vad menas med en monarki?

Innehållsförteckning

Vad menas med en monarki?

Vad menas med en monarki?

Något som skiljer en monarki från en republik är att i en monarki är monarken oftast statschef på livstid, medan statschefen i en republik normalt är vald för en viss ämbetsperiod. Det finns i dag 29 monarkier i världen. Monarkin har olika namn beroende på vilken titel statschefen har.

Vad händer med drottningen när kungen dör?

Om regerande monark och samtliga tronföljare enligt gällande successionsordning dör eller avgår, skall riksdagen utse en riksföreståndare som skall fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Detta stadgas i 5 kap. 4 § 1 st. regeringsformen.

Vad heter statschefen?

I Sverige är kungen statschef. I republiker är det ofta presidenten som är landets statschef. Kungen i Sverige har bara symboliska och representativa uppgifter.

Vad innebär det att statschefen har straffrättslig immunitet?

Kungen kan inte åtalas för sina gärningar. Detta regleras i 5 kap. 8 § regeringsformen. Den straffrättsliga immuniteten omfattar alla gärningar, både sådana som utförs i tjänsten och sådana som är av rent privat natur.

Hur mycket pengar får kungen?

2019 uppgick apanaget till ca: 141 miljoner kronor. Apanage härstammar från Frankrike, där det var ordet för de pengar som konungens icke förstfödda barn fick. Den äldste sonen ärvde alltid tronen, och för att stötta de yngre barnen fick de pengar, land eller annan egendom.

Vilka ingår i kungahuset?

Det Kungl. Huset utgörs av

  • H.M. Konung Carl XVI Gustaf (f. 1946)
  • H.M. Drottning Silvia (f. 1943)
  • H.K.H. Kronprinsessan Victoria (f. 1977)
  • H.K.H. Prins Daniel (f. 1973)
  • H.K.H. Prinsessan Estelle (f. 2012)
  • H.K.H. Prins Oscar (f. 2016)
  • H.K.H. Prins Carl Philip (f. 1979)
  • H.K.H. Prinsessan Sofia (f. 1984)

Vilka partier vill ha kvar monarkin?

Republikanism i Sverige kallas med ett samlande namn strävandena att göra Sverige till en republik och att avskaffa den svenska monarkin. Många argument för att införa republik är samtidigt argument mot monarkin. Partipolitiskt strävar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter republik,.

Relaterade inlägg: