Varför tycker du att du passar in hos oss?

Innehållsförteckning

Varför tycker du att du passar in hos oss?

Varför tycker du att du passar in hos oss?

Det är upp till dig att förklara varför jobbet passar för dig, och du måste göra det på ett sätt som gör arbetsgivaren nöjd. Det betyder att du bör förklara varför du är perfekt för jobbet, men även vad du kan bidra med tack vare detta. Ge exempel på vad du kan göra, och gärna vad andra inte kan göra.

Vilka unika erfarenheter och perspektiv tror du att du kan bidra med som ingen annan kan?

Vilka unika erfarenheter och perspektiv tror du att du kan bidra med som ingen annan kan?” Frågan är i stort sett densamma, men formuleringen fokuserar på det unika och utmärkande. Försök få hen att berätta om konkreta erfarenheter eller personlighetsdrag som de anser vara en konkurrensfördel, och varför.

Vad kan du bidra med i den här tjänsten utifrån dina erfarenheter och kunskaper?

Presentera de erfarenheter du har som är relevanta för vad som söks för tjänsten. Fokusera på dina kunskaper du har som du tror intervjuaren söker. Ge gärna konkreta exempel på de kunskaper och erfarenheter du har och hur du lyckats få dessa. Ha bra koll på ditt cv också då du kan komma att få frågor om detta.

Varför ska vi anställa just dig till den här tjänsten?

Ett annat exempel hur du kan motivera varför du passar för jobbet är att relatera dina egenskaper, styrkor och din personlighet till arbetsplatsen. Vad gör att just du skulle kunna bidra till företagets utveckling? Eller kultur? Detta kräver såklart att du är lite påläst om företaget och kan ge konkreta exempel.

Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du ha nytta av i det här jobbet?

Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du ha nytta av i det här jobbet? Den här frågan är nästan självförklarande. Utöver tidigare jobb, erfarenheter och kompetenser, fundera på om det finns något annat som gör just dig unik. Har du bott utomlands?

Vad får jag om jag anställer dig?

Du bör inkludera följande i ditt svar på den här frågan:

  • Visa att du har rätt erfarenhet och kunskaper för jobbet. ...
  • Förklara varför du är ett bättre alternativ än de andra kandidaterna. ...
  • Berätta vad de missar om de inte anställer dig. ...
  • Förklara vad de har att tjäna på att anställa dig. ...
  • Visa entusiasm och vilja.

Relaterade inlägg: