Vad gånger vad blir 49?

Innehållsförteckning

Vad gånger vad blir 49?

Vad gånger vad blir 49?

Multiplikationstabell
×17
6642
7749
8856
9963

När ska man kunna multiplikationstabellen?

Barn börjar lära sig multiplicera när de är runt 8 år och det kan ta lite tid innan man får kläm på det. Här kommer lite tips för hur man kan hjälpa barnet förstå.

Vilket är det minsta talet som är en produkt i båda talens Multiplikationstabeller?

De två talen som ska multipliceras kallas alltså faktorer och de bildar tillsammans en produkt. där talen 7 och 5 är faktorer och 35 är deras produkt. ... När faktorerna vi vill multipliceras är ganska små naturliga tal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10) kan vi ställa upp en multiplikationstabell.

Vad är produkt i multiplikation?

En multiplikation skriver man som en faktor multiplicerat med en annan faktor, och själva slutresultatet är en produkt.

Relaterade inlägg: