Vad är du rädd för?

Innehållsförteckning

Vad är du rädd för?

Vad är du rädd för?

Rädsla är en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer, både äkta och inbillade. Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av situationer, tillstånd, saker, människor och liknande, till exempel mörkerrädsla och rädslan att bli utsatt för brott.

Vad händer med kroppen när man blir rädd?

Kroppen: Hjärtat slår snabbare, musklerna spänns, man börjar svettas och kan få svårt att andas. Vissa blir torra i munnen, får en klump i magen eller känner sig yra.

Vilka rädslor föds vi med?

Det lär endast finnas två rädslor som vi naturligt föds med. Alla andra rädslor är inlärda genom vår kultur, vårt arv, miljön och upplevelser vi har. Rädslorna vi föds med är rädslan att falla och rädslan för höga ljud. Det är lätt att förstå att rädslan för att falla ligger djupt inom oss.

Vilka rädslor finns?

FOBIER

  • Social fobi: Rädsla i eller inför sociala situationer.
  • Agorafobi: Rädsla för offentliga platser, speciellt under trängsel.
  • Emetofobi: Rädsla för att kräkas.
  • Erytofobi: Rädsa för att rodna.
  • Amaxofobi: Rädsla för att köra bil.
  • Hypokondri: Rädsla för att bli sjuk.
  • Aerodromofobi: Rädsla för att flyga.

Hur blir man av med Orostankar?

Tre vägar till minskad oro

  1. Medveten närvaro. Träna på att bli mer uppmärksam på dina orostankar, beskriva dem för dig själv och låt dem vara kvar i huvudet. ...
  2. Värsta tanken. Lär dig att våga föreställa dig det absolut värsta scenariot du kan komma på, utan att försöka lugna dig själv.
  3. Acceptans och exponering.

Hur blir man av med GAD?

Behandling vid GAD Generaliserat ångestsyndrom behandlas i allmänhet med antidepressiva läkemedel av sorten SSRI, ofta i kombination med psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som ofta har effekt vid GAD. Med hjälp av KBT får du öva på strategier för att hantera din ångest bättre.

Varför rycker man till när man blir rädd?

Om man börjar andas väldigt snabbt och ytligt, vilket är jättevanligt då man blir rädd, så får man för lite syre i kroppen och för mycket koldioxid, vilket medför att man blir yr, känner sig svimfärdig, kanske ”flimrar” framför ögonen, lätt illamående etc.

Relaterade inlägg: