Vad gör man om det börjar brinna i sina kläder?

Innehållsförteckning

Vad gör man om det börjar brinna i sina kläder?

Vad gör man om det börjar brinna i sina kläder?

Kväv elden med vatten, en filt eller liknande. Börja alltid släcka vid huvudet och fortsätt nedåt över kroppen....Brinner det i dina egna kläder?

  1. Lägg dig ned.
  2. Håll händerna för ansiktet som skydd.
  3. Rulla runt och kväv på så sätt elden.

För vilka åtgärder man ska vidta i händelse av brand?

Rädda

  • Rädda de som är i omedelbar fara, hjälp varandra!
  • Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker.
  • Gör personer i din omgivning uppmärksamma på att det brinner eller att utrymningslarmet ljuder.
  • Uppmana alla i din omgivning att utrymma.

Vad göra vid brand i lägenhet?

Ring 112 så att räddningstjänsten får reda på att du är inne i huset. Kan jag stanna i min lägenhet om det brinner på en annan plats i huset? Ja, du ska stanna i lägenheten. De är byggda på ett sådant sätt att de står emot brand i 30 – 60 minuter.

Vad ska man göra om det börjar brinna i ugnen?

Lägg på ett lock, en brandfilt eller något annat obrännbart som täcker elden. Då kväver du elden. Vid större brand – använd en brandsläckare (6 kg pulver). Försök aldrig släcka brinnande olja eller fett med vatten.

Relaterade inlägg: