Vad gör allemansrätten så unik?

Innehållsförteckning

Vad gör allemansrätten så unik?

Vad gör allemansrätten så unik?

Det finns förhållandevis få sådana domar många konflikter mellan markägare och nyttjare av allemansrätten har sin grund i oklarhet om vad allemansrätten exakt omfattar och vad som faller utanför.

Vad är unikt med allemansrätten i Sverige?

Allemansrätt – en förutsättning för friluftslivet Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige.

Varför kom allemansrätten till?

Begreppet allemansrätt etablerades dock inte förrän i början på 1940-talet. Det var i samband med 1940 års Fritidsutredning, som bl. a. syftade till att bereda tätorternas befolkning bättre möjligheter att komma ut i naturen.

Relaterade inlägg: