Vad är dina fritidsintressen?

Innehållsförteckning

Vad är dina fritidsintressen?

Vad är dina fritidsintressen?

Det här vill arbetsgivaren egentligen veta när du får frågan ”Vad är dina fritidsintressen?”

 • Om du har lätt för att arbeta i team.
 • Goda färdigheter i ledarskap.
 • Aktivt vilja utveckla dina färdigheter.
 • Kunna sätta upp mål och fullfölja de.
 • Vara passionerad i det du gör.
 • Inte har lätt för att bli distraherad på jobbet.

Kan du ge ett exempel på när du visat att du arbetat självständigt?

Eller berätta hur du motiverade dig själv att inte ge upp hoppet om ett jobb. Då visar du att du är självständig och kan hantera motgångar. "Kan du ge exempel på hur du hanterat en problematisk situation på jobbet?"

Hur ser du på samarbete intervju?

Vi har alla erfarenhet av samarbete – från skolan eller från tidigare arbeten. Ge exempel på ett bra samarbete, berätta vad som var bra och försök vara så specifik som möjligt. Berätta också vilken din roll var, vilken roll du brukar ta i en grupp och hur det hjälper gruppen framåt.

Vilka intressen har arbetsgivaren?

Arbetsgivarens rätt att leda arbetet kallas arbetsledningsrätten....Arbetsledningsrätt, arbetsplikt och lojalitetsplikt

 • verksamhetens former, investeringar, rationaliseringar och val av leverantörer.
 • hur arbetet ska organiseras och utföras.
 • vilka och hur många anställda som ska utföra arbetet.
 • de anställdas arbetstider.

Hur jobbar du under stress svar?

Försök att inte göra för mycket – Ofta ställer vi orimligt höga krav på oss själva. Detta ökar bara trycket och gör oss mindre effektiva. Påminn dig själv om att du inte måste vara perfekt hela tiden. Prioritera – Gör en prioriteringslista det första du gör när du kommer till jobbet – och arbeta sedan efter den!

Hur ska man svara på en intervju?

Rekryterarna avslöjar hur du ska svaraintervjufrågor

 • Vad gör dig bäst lämpad för det här jobbet? ...
 • Kan du berätta lite mer om dig själv. ...
 • Vad vet du om företaget? ...
 • Hur fick du höra om jobbet? ...
 • Nämn dina styrkor. ...
 • Berätta om din största yrkesmässiga prestation. ...
 • Nämn dina svagheter.

Relaterade inlägg: