Är tjänsteresor avdragsgill?

Innehållsförteckning

Är tjänsteresor avdragsgill?

Är tjänsteresor avdragsgill?

Avdrag för hemresor har du rätt till varje vecka och du får göra avdrag för det billigaste alternativet tåg, buss eller flyg (här beror det på avstånd och tillgänglighet) eller resor med egen bil om allmänna kommunikationer saknas.

När får man ta ut traktamente?

Du måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

Hur lång kan en tjänsteresa vara?

Skatteverket anser att om den anställde övernattar minst tre nätter under en arbetsvecka på arbetsorten är resan arbetsorten–hemorten–arbetsorten som regel en hemresa. Undantag ska dock göras för de dagar då man dagpendlar från bostaden. Dessa resor är tjänsteresor.

Relaterade inlägg: