Vad innebär det att SINK är en definitiv källskatt?

Innehållsförteckning

Vad innebär det att SINK är en definitiv källskatt?

Vad innebär det att SINK är en definitiv källskatt?

Särskild inkomstskatt som tas ut vid beskattning enligt SINK är en definitiv källskatt vilket innebär att några avdrag inte medges och att inkomsten inte ska ingå i beslut om slutlig skatt. Skatten uppgår till 20 % (för inkomster t.o.m. 2013 var skattesatsen 25 %) utom vad gäller sjöinkomst där skattesatsen är 15 %.

När sink?

Alla som är begränsat skattskyldiga i Sverige omfattas av SINK. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK.

Varför sink?

Om du bor du i ett annat land men arbetar i Sverige kan du under vissa förutsättningar välja att bli beskattad enligt SINK. SINK står för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och innebär att du betalar skatt på din bruttoersättning.

Är sink pensionsgrundande?

Hela inkomsten är inte pensionsgrundande Eftersom PGI ska beräknas på inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften innebär det i praktiken att inkomsttaket uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp. När Skatteverket beräknar din PGI görs ett avdrag för den allmänna pensionsavgiften som är 7 procent av inkomsten.

Vad är sink?

Om du bor i ett annat land och arbetar i Sverige betalar du normalt skatt i Sverige för inkomsten från arbetet.

Vem har rätt till SINK skatt?

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK.

Vilken arbetsgivaravgift uppgifter utgår på sink inkomster?

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration men får inte heller göra några avdrag från inkomsten. Du eller den anställda ska lämna en ansökan om SINK till Skatteverket.

Hur fungerar SINK skatt?

Om du är begränsat skattskyldig ska du betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension. Det är en definitiv skatt på 25 procent, och du behöver inte deklarera din inkomst. Utbetalaren gör avdrag för skatten innan pensionen betalas ut till dig.

Är arvode pensionsgrundande?

Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot inte till tjänstepension.

Är försörjningsstöd pensionsgrundande?

Undantag vid pensionsgrundande inkomst Inkomster under 1000 kronor, kapitalinkomster så som räntor och vinst vid aktieförsäljning, pensionsinkomster samt socialbidrag är inte pensionsgrundande.

Relaterade inlägg: