Vad gör du om du upptäcker att patienten har läkemedel kvar i munnen?

Innehållsförteckning

Vad gör du om du upptäcker att patienten har läkemedel kvar i munnen?

Vad gör du om du upptäcker att patienten har läkemedel kvar i munnen?

Om tabletten ska sväljas ska det göras med ett halvt glas vätska i sittande ställning. Kontrollera att inga läkemedel finns kvar i munnen. Vissa tabletter är stora och kan vara besvärliga att svälja. En del tabletter och kapslar går att dela eller krossa, men det gäller inte alla, en del får absolut inte krossas.

Hur säkerställer du att patienten får rätt antal Waran tabletter?

Waran är ett blodförtunnande läkemedel som inte delas i dospåse. För att säkerställa att patienten får rätt antal tabletter ska du kontrollera den separata ordinationshandlingen. Tabletter som innehåller Paracetamol (t ex Alvedon, Panodil, Reliv m fl) kan ge allvarliga biverkningar.

Vad gör du om en patient vägrar ta sin medicin?

Om personen av någon anledning inte vill eller kan ta sin medicin ska du på signeringslistan markera överlämnandetillfället med ”O”. Personen har inte svalt läkemedletvad kan hända? Om personen inte svalt läkemedlet kan han/hon få frätskador i munslemhinnan och effekten av läkemedlet kan utebli.

Vad ska man göra om en tablett fastnar i halsen?

De flesta lösliga tabletter löser du upp i lite vatten. Vanligast är brustabletter som ska lösas i ett halvt glas vatten och ger en kolsyrad dryck. Det finns också tabletter som löser upp sig i munnen av saliven, och som du kan ta utan vatten.

Relaterade inlägg: