Vad ansvarar e-hälsomyndigheten för?

Innehållsförteckning

Vad ansvarar e-hälsomyndigheten för?

Vad ansvarar e-hälsomyndigheten för?

E-hälsomyndigheten ansvarar för e-recepten och samordnar regeringens satsningar på e-hälsa. Vi erbjuder ett antal e-hälsotjänster för privatpersoner och professioner.

Vad menas med e-hälsa?

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Relaterade inlägg: