Vad menas med EG land?

Innehållsförteckning

Vad menas med EG land?

Vad menas med EG land?

EG är en förkortning för Europeiska gemenskaperna. Samarbetet inom EG inleddes på 1950-talet mellan sex länder. EG ingår idag som en del av EU. I EG-delen ingår bl a EU:s jordbrukspolitik, regionalpolitik, konkurrenspolitik och EMU.

Vad betyder EG universitet?

Enskilda Gymnasiet (EG)

När blev EEG EG?

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) var en överstatlig organisation mellan ursprungligen sex medlemsstater i Västeuropa. Den upprättades genom Romfördraget den 1 januari 1958 och ersattes av Europeiska gemenskapen (EG) genom Maastrichtfördraget den 1 november 1993.

Vad menas med tredjeland?

Tredjeland är en term som används för länder som inte är EU-medlemmar och inte heller ingår i något av de samarbetsavtal för ekonomi eller fri rörlighet som finns inom EU. Som tredjelandsmedborgare har man inte samma rättigheter som EU-medborgare, och vid handel med tredjeland gäller särskilda regler.

Relaterade inlägg: