Varför pumpar du ner trycket när du gör säkerhetskontrollen?

Innehållsförteckning

Varför pumpar du ner trycket när du gör säkerhetskontrollen?

Varför pumpar du ner trycket när du gör säkerhetskontrollen?

Det är den mekaniska bromsen (Fjäderbromsen) som förhindrar att det inte går att köra. När lufttrycket blir för lågt, släpps trycket ut ur fjäderbromsen och fjädern ansätts. Med andra ord, parkeringsbromsen förhindrar möjligheten att köra iväg.

Hur kontrollerar man att färdbromsen fungerar?

Färdbroms

  1. Pumpa 3-4 ggr på bromsen och håll kvar! – Är bromspedalen nu stum så är bromssystemet tätt.
  2. Tryck ner kopplingen och starta bilen – Sjunker nu bromspedalen så vet du att bromsservon fungerar.
  3. Dra handbromsen och försök köra iväg. ...
  4. Kör eller backa 1 meter och bromsa – Nu ser du om färdbromsen fungerar.

Vad är Matardelen?

Bromssystemet kan delas in i två huvuddelar: Matardelen som alltid står under tryck (hit hör bla kompressor, lufttankar och ledningen fram till bromspedalen). Manöverdelen som trycksätts när man bromsar (hit hör ledningarna från bromspedalen samt bromscylindrarna ute vid hjulen). Matardelens luft lagras i tankar.

Vad är normalt arbetstryck i en lastbil?

Lastbilens motor driver och smörjer kompressorn. Det är tryckregulator som bestämmer när kompressorn ska arbeta. På så sätt får bromssystemet rätt arbetstryck, och det är 8 bar.

Hur kollar man bromsarna på bilen?

KOLLA BROMSARNA – SÅ GÖR DU Starta motorn och bromsa med ett jämt tryck på bromspedalen cirka 30 sekunder. Sjunker den sakta under belastning? Då kan det finnas luft i systemet, något läckage eller så kan huvudbromscylindern vara trasig. Kör bilen, gärna över 70 km/h.

Vad är det som trycker på Bromsbackarna mot Bromstrumman på ett Hydralisk bromssystem?

Kraften från bromspedalen och huvudbromscylindern överförs till hjulets bromscylinder via vätska i bromsrör. Bromscylindern pressar antingen samman två bromsbelägg mot en bromsskiva eller så pressas två bromsbackar ut mot en bromstrumma. Personbilar har vanligtvis hydrauliskt bromssystem till färdbromsen (fotbromsen).

Vilka bromsar ska du kontrollera i samband med säkerhetskontrollen?

Gå bakom bilen och kontrollera vänster blinkers. Kontrollera sen om det finns läckage i bromssystemet. Trampa på fotbromsen, lägg ur parkeringsbromsen och tryck in spärrventilen.

Hur kontrollerar man att styrservon fungerar?

Du kontrollerar att styrservon fungerar genom att dra i ratten, hålla ett lätt tryck till höger eller vänster och starta motorn. Styrservon bör fungera ifall du känner ett lätt tryck och att det genaste blir lättare att vrida / styra ratten då motorn startas.

Relaterade inlägg: