Vad avses med laglott och till vems förmån gäller den?

Innehållsförteckning

Vad avses med laglott och till vems förmån gäller den?

Vad avses med laglott och till vems förmån gäller den?

Laglott är en lagstadgad rätt för bröstarvinge att ärva hälften av sin arvslott. Arvslotten motsvarar hela den avlidne förälderns kvarlåtenskap. Om det är tre syskon är vardera syskons arvslott 1/3 och deras laglott blir därmed 1/6.

Vem ärver först maka eller särkullbarn?

Den nu gällande basbeloppsregeln är en arvsregel, vilket innebär att en efterlevande make eller maka ärver egendom med fri förfoganderätt. Det innebär i sin tur att den först avlidnas särkullbarn eller arvingar i andra arvsklassen har rätt till efterarv när den efterlevande maken eller makan avlider.

Var anges att i det fall det inte finns några bröstarvingar tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet?

2 kap. 2 § Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott.

Relaterade inlägg: