Hur påverkar GDPR företag?

Innehållsförteckning

Hur påverkar GDPR företag?

Hur påverkar GDPR företag?

De företag och organisationer som inte efterlever GDPR riskerar stora böter, upp till 4 % av den årliga totala globala omsättningen eller 20 miljoner euro, beroende på vilken av summorna som blir störst.

Vad får företagen använda era uppgifter till?

Många företag samlar in en hel del data och statistik utan att egentligen använda den. Men med hjälp av de uppgifter man samlar in så går det att skicka anpassade erbjudanden och skapa utskick utifrån intressen, tidigare köp eller produkter som man visat intresse för.

Vem ansvarar för GDPR i Sverige?

Ansvaret för att GDPR följs ligger hos den personuppgiftsansvarige, inte på den enskilde anställda. Det kan förstås vara svårt att kontrollera, så ett råd man ger är att organisera sig så att personuppgifter av rutin inte sparas på enskildas datorer.

Vilka är berörda av dataskyddsförordningen GDPR )?

Nya dataskyddsförordningen gäller för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

Hur påverkar GDPR privatpersoner?

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

Relaterade inlägg: