Kan man ge receptfria läkemedel eller naturläkemedel om den du vårdar ber om det?

Innehållsförteckning

Kan man ge receptfria läkemedel eller naturläkemedel om den du vårdar ber om det?

Kan man ge receptfria läkemedel eller naturläkemedel om den du vårdar ber om det?

Naturläkemedel och receptfria läkemedel Sjuksköterskan måste alltid informereras om den enskilda tar naturläkemedel eller receptfria läkemedel. Detta för att de kan vara olämpliga att tas tillsammans med övriga läkemedel.

Varför är det viktigt att kontrollera Signeringslistan innan du ger läkemedel?

Det är många kontroller innan en patient får sitt läkemedel. Du är den sista som kan kontrollera att inget har gått fel i läkemedelskedjan så att det blir rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tidpunkt. På signeringslistan ser du vilka tider patienten ska ha sina läkemedel.

Vilka kontroller ska du göra innan du ger ett läkemedel?

Den som iordningställer och administrerar eller överlämnar ett läkemedel ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn/substans, styrka, läkemedelsform, dos, administreringssätt och doseringstidpunkt mot ordinationshandlingen samt administrera läkemedlet vid avsedd tidpunkt.

Varför ska vissa läkemedel intas med dryck?

Tabletter som du sväljer direkt Du bör alltid svälja tabletter tillsammans med minst ett halvt glas vatten eller någon annan dryck så att de glider ner lättare. Det är bra att dricka en klunk innan du tar tabletten för att fukta munnen och strupen.

Relaterade inlägg: