Vad är Studiehandledarens roll?

Innehållsförteckning

Vad är Studiehandledarens roll?

Vad är Studiehandledarens roll?

Studiehandledaren samarbetar med ämnesläraren och kan till exempel ge förförståelse, förklara innehållet och hjälpa till med studieteknik. Centralt är att både modersmålslärare och studiehandledare kan tala med en nyanländ elev på hens starkaste språk.

Hur blir man studiehandledare?

Yrkesutbildningen Studiehandledare är en ettårig utbildning på distans med utgång i att arbeta som en viktig resurs i skolan, i arbetet med att stödja elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska ge deltagaren förutsättningar och verktyg att kunna ge stöd i det arbete som behövs för elever att nå utbildningsmålen.

Vad är en studiehandledning?

Studiehandledaren är medveten om vilka kunskapskrav som minst ska uppnås i ämnet och stöttar eleven genom de delar som bedöms vara viktiga för att eleven ska lyckas. Studiehandledning på moders- målet efter lektionen passar elever som har kommit längre i sin utveckling av svenska språket.

Hur mycket tjänar en studiehandledare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201623 500 kronor22 800 kronor
201724 100 kronor23 500 kronor
201824 500 kronor24 000 kronor
201925 100 kronor24 700 kronor

Vad gör en modersmålslärare?

Modersmålslärare (lärare med inriktning modersmål) undervisar barn med annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Undervisningen kan ske i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål. Ämnet har bytt namn från hemspråk till modersmål.

Hur länge studiehandledning?

Hur länge kan en elev ha rätt till studiehandledning på modersmålet? Det finns ingen begränsning av hur länge och i vilken omfattning en elev kan ha rätt till studiehandledning på modersmålet. Det är elevens behov som ska styra.

Vem är studiehandledare?

Studiehandledare är anställda på grund- och gymnasieskolorna och ger stöd åt elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på svenska.

Vad tjänar en lärarassistent?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201623 500 kronor22 800 kronor
201724 100 kronor23 500 kronor
201824 500 kronor24 000 kronor
201925 100 kronor24 700 kronor

Relaterade inlägg: