Vad gör man som it tekniker?

Innehållsförteckning

Vad gör man som it tekniker?

Vad gör man som it tekniker?

En IT tekniker ansvarar för all drift och underhåll av ditt IT-system. Ett viktigt jobb som måste göras men som vi kan erbjuda bättre lösningar för.

Hur mycket tjänar man som it tekniker?

Vilken lön har IT-utbildade? Akavias lönestatistik 2020 för IT-akademiker visar att medianlönen för nyexaminerade är 32 000 kr. Efter 6-10 år i yrket är medianlönen 44 550 kr och 16-20 år efter examen är medianlönen 51 000 kr.

Vad gör en support tekniker?

Med ett jobb som supporttekniker eller servicedesktekniker arbetar du dagligen med användarstöd och support inom IT. Arbetsuppgifterna varierar i detalj mellan olika arbetsplatser, men den gemensamma nämnaren är att du ger service inom IT och hjälper användaren med problemlösning och teknisk support.

Vad gör en drifttekniker IT?

Som drifttekniker arbetar du med att lösa såväl stora som små problem inom IT. Du kan arbeta “inhouse” och då ha helhetsansvaret för driften på en arbetsplats, till exempel sköta underhållet av servrar, nätverk och system.

Hur mycket tjänar en IT arkitekt?

Marknadslönen 2021 för IT-arkitekter ligger i intervallet 48 0 kronor per månad.

Hur mycket tjänar en IT chef?

Marknadslönen 2021 för IT-chefer ligger på 54 000 kronor per månad och uppåt.

Vad gör en first line support?

I first line support är supportteknikern ofta först med att få kontakt med användaren. En del frågor löser man direkt, men mer komplicerade frågor skickar man vidare till de supporttekniker som arbetar i second line. Det blir allt vanligare att ärenden handlar om IT och telefoni.

Hur blir man IT support?

För yrken inom datorservice är teknisk eller naturvetenskaplig utbildning från gymnasieskolan i kombination med ytterligare datautbildning ett minimum. Ibland krävs eftergymnasial utbildning, till exempel en datautbildning från högskola eller yrkeshögskola.

Hur blir man IT Drifttekniker?

För att arbeta som drifttekniker är teknisk eller naturvetenskaplig utbildning från gymnasieskolan kompletterad med ytterligare datautbildning ett minimum. Ofta krävs högskoleutbildning till exempel högskoleingenjör med datainriktning.

Relaterade inlägg: