Vad gör du på fritiden?

Innehållsförteckning

Vad gör du på fritiden?

Vad gör du på fritiden?

Det varierar men till exempel bakning, innebandy, hinderbana, fiske, pyssel, sällskapsspel och utelek På loven kan det bli laserdome, golf/minigolf, bio, åka båt, bad, hund- eller tipspromenader.

Vad är muntlig produktion?

Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade för bättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.

Vad är en fritid?

Fritid kallas den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Fritid är således i strikt mening all den tid som en person förfogar över själv.

Var och en har rätt till vila och fritid?

Barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. Barn ska skyddas från narkotika. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Vad är muntlig interaktion?

Det handlar om att eleverna i den muntliga interaktionen för vidare sina erfarenheter och kunskaper till varandra och på så vis utvecklas elevernas kunskaper. ... Genom den muntliga interaktionen ges elever möjligheten att lyssna in andras åsikter och tankar och därmed lära och utvecklas genom andra.

Hur ser din fritid ut?

Du väljer själv vad du vill göra på din fritid. Vanliga fritidsintressen i Sverige är exempelvis olika sorters idrott, dans och teater, att spela musik, att spela tv-och dataspel och läsa böcker. Många föreningar och kommuner har olika sorters inriktningar och fritidsaktiviteter du kan delta i.

Vilka är barnets rättigheter?

Barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång. Barn ska skyddas från narkotika. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Vad är interaktion i skolan?

Interaktion i meningsfulla sammanhang Omsatt i praktiken innebär det att elever ska få lära språk genom att interagera med andra elever, med lärare och med personer utanför klassrummet, samt med hjälp av olika material och digitala verktyg.

Relaterade inlägg: