Var är ekorren på vintern?

Innehållsförteckning

Var är ekorren på vintern?

Var är ekorren på vintern?

Ekorren är den enda gnagare som har sitt bo ovanför snötäcket. Boet är ca 30 cm i diameter och är oftast placerat intill trädstammen, 6-10 meter över marken. Det är främst granar som utnyttjas som boträd. Ytterväggen består av ett stabilt skikt av torra grenar.

Var bör ekorren?

Bäst trivs ekorren uppe i träden men den rör sig även på marken. Vi sådana tillfällen rör ekorren sig framåt med hjälp av språng. Som mest aktiv är ekorren på morgonen och sent på kvällen. Under dagarna vilar ekorren i sitt bo vilket även skyddar den mot fåglar och mindre rovdjur.

Hur dör ekorrar?

Överraskande många ekorrar är smittade av parasiten cryptosporidier. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kan mer än var tredje ekorre vara smittad.

När är ekorren aktiv?

Ekorren har rödbrun päls om sommaren och gråbrun om vintern, i Norrland nästan rent grå. Buken är gråvit. Den är aktiv dagtid, allra mest strax efter gryningen. Ofta hör man dess smackande och tjattrande läte, och inte minst knakande när den tar sig fram bland träden.

Hur lång är svansen för ekorren?

  • Ekorren blir normalt mellan 24-30 cm lång och har en svan 17-20 cm lång svans. Det är ingen skillnad i storlek mellan hanen och honan. Ett tydligt kännetecken för ekorren är svansen som anses vara till hjälp att hålla balansen när den hoppar mellan träden.

Kan ekorren stanna ute i dåligt väder?

  • En ekorre är inte gärna ute i dåligt väder och kan stanna i sitt bo flera dagar i sträck tills vädret blir bättre. Föda. Främst äter ekorren vegetarisk föda som barrträdsfrön och blomfrön. Utöver det finns även ollon, nötter, tallbark, svampar, bär, bladlöss och fågelägg på ekorrens meny.

Hur äter ekorren vegetarisk mat?

  • Främst äter ekorren vegetarisk föda som barrträdsfrön och blomfrön. Utöver det finns även ollon, nötter, tallbark, svampar, bär, bladlöss och fågelägg på ekorrens meny. Ekorren tillbringar större delen av sin vakna tid till att äta och samla mat. Överbliven mat läggs undan i olika gömställen som ekorren har.

Relaterade inlägg: