Vad behöver en administratör?

Innehållsförteckning

Vad behöver en administratör?

Vad behöver en administratör?

För att bli Administratör/sekreterare krävs det grundläggande behörighet ifrån grundskolan. Du kan exempelvis läsa Handels- och administrationsprogrammet som är en yrkesförberedande utbildning. Som Administratör/sekreterare kan det många gånger vara bra att ha kunskap inom språk och ekonomi.

Vad kan en administratör jobba med?

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Vad är en administration?

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer.

Vad tjänar en administratör i kommunen?

Marknadslönen 2021 för en administratör ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll.

Vad är en bra administratör?

Som administratör kan du även jobba med dokumenthantering, att hjälpa ekonomiavdelningen med exempelvis fakturahantering och/eller genomföra olika slags bokningar. För att bli en bra administratör är det viktigt att vara serviceinriktad, noggrann och ha lätt för att kommunicera med andra människor.

Vilka regler lagar och andra bestämmelser är det som en administratör måste känna till och hålla sig till?

Administratören är bunden speciellt av 40 kap. 5 § i strafflagen. Enligt lagen får administratören inte obehörigt avslöja eller utnyttja sekretessbelagd information som han har fått del av under skötseln av sina uppgifter eller genom sin position under sitt tjänsteförhållande eller efter att det avslutats.

Vad är utbildningen för skoladministratörer?

  • Utbildningen för skoladministratörer är en öppen kurs, fortsätter Maria, men har man inte möjlighet att gå på den kommer vi gärna ut till skolan eller kommunen och håller en kundanpassad utbildning. Då kan vi exempelvis granska den specifika skolans närvaro på sociala medier i förväg och komma med konkret och konstruktiv feedback.

Vad är en administratör?

  • Administratör. En administratörs arbetsuppgifter kan variera från att självständigt författa brev och sammanställa rapporter till att ge service till andra personer och vara företagets eller organisationens ansikte utåt. Som administratör arbetar du med att assistera eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef, ...

Hur ser jobben som administratör ut?

  • Eftersom jobben som administratör kan se så olika ut varierar även arbetsgivarnas krav. Men det är långt från alla jobb inom administration som har krav på tidigare erfarenhet. Istället efterfrågas ofta personliga kompetenser såsom strukturerat arbetssätt, servicemedvetandet eller självständighet.

Vad är Utbildningskraven för administratörer?

  • Utbildningskraven för administratörer varierar beroende på roll och inriktning. Till vissa tjänster kan det krävas utbildning på högskolenivå. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Administratörens arbete kräver ständig vidareutbildning i data, språk och ekonomi.

Relaterade inlägg: