Vad tjänar en administratör 2021?

Innehållsförteckning

Vad tjänar en administratör 2021?

Vad tjänar en administratör 2021?

Marknadslönen 2021 för en administratör ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad.

Vad gör man som administrativ chef?

Administrationen har oftast ansvar för handläggare inom olika områden och leder utvecklingsprojekt knutna till verksamheten och kan också ofta ett övergripande ansvar för personalfrågor, rutiner och löner. En Administrativ chef leder, samordnar och utvecklar den administrativa delen av ett företag.

Vad är en administratör?

Titeln Administratör är ett samlingsnamn för jobb som karaktäriseras av sin administrativa natur. En administratör är en person som ser till att verksamheterna inom en organisation eller ett företag fungerar effektivt. ... Vanliga typer av administratörer och deras administrativa uppgifter.

Vad kan man jobba som administratör?

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Vad tjänar en administratör inom landstinget?

Medianlönen för en administratör som jobbar på en statlig myndighet är 30 100 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta lönen i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Vad tjänar en administratör på polisen?

Lönestatistik för administratör, löner i olika regioner i Sverige
RegionMedellön 2020
Stockholm36000
Östra Mellansverige31700
Småland med öarna32200
Sydsverige33500

Relaterade inlägg: