Varför bli affärsjurist?

Innehållsförteckning

Varför bli affärsjurist?

Varför bli affärsjurist?

En affärsjurist fungerar ofta som en rådgivare i större eller mindre affärstransaktioner, det kan t. ex gälla vid försäljning av företag. Affärsjurister kan också vara rättegångsombud i kommersiella tvister i domstol. Dessutom kan en affärsjurist också arbeta med skatterådgivning och utlandsetableringar.

Hur mycket tjänar man som affärsjurist?

59 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör företagsjurist?

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och tolka lagar och avtal. Som företagsjurist jobbar du väldigt brett inom juridik, du jobbar med en massa olika saker och kommer med juridiska råd och har synpunkter på det kommersiella upplägget i företaget. ...

Hur är det att jobba som jurist?

Som jurist är du både rådgivare och expert på frågor som rör lag och avtal. ... Vanliga sysslor är att förhandla, granska eller upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar. Arbetsplatserna kan vara privata företag, offentlig förvaltning eller inom rättsväsendet.

Vad krävs för att bli en bra jurist?

För att bli jurist måste du läsa Juristprogrammet som ges vid universitet och högskolor. Utbildningen är på 4,5 år (270 högskolepoäng) och leder till en juristexamen. Andra juridiska utbildningsprogram kan omfatta heltidsstudier på minst tre år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen.

Hur mycket kan man tjäna som jurist?

För jurister inom den privata sektorn ligger medianlönen på 54 100 kronor. Denna summa kan jämföras med medianlöner på 45 500 och 45 000 kronor för juristerna som är verksamma i statlig respektive kommunal sektor.

Vad tjänar en advokat inom affärsjuridik?

Den ligger i dag på 750 000 kronor om året, eller en månadslön på drygt 62 500 kronor. 2012 var medianlönen 625 000 kronor om året eller 52 000 kronor i månaden. Det motsvarar en ökning med 20 procent på fyra år.

Vad gör en kommunjurist?

I alla Sveriges kommuner finns en kommunjurist som har som uppdrag att vara den som är juridiskt sakkunnig. Denne person ska ge juridiska råd åt kommunstyrelsen som leder kommunens arbete. ... Man kan få hantera juridisk utbildning till anställda inom kommun och förvaltning.

Relaterade inlägg: