Kan man bota Alzheimers?

Innehållsförteckning

Kan man bota Alzheimers?

Kan man bota Alzheimers?

Sjukdomen gör att vissa nervceller i hjärnan dör, vilket leder till att man blir glömsk, får svårt att känna igen sina nära och kära och att orientera sig i tid och rum. Sjukdomen är kronisk och ger en förkortad livslängd. Det saknas idag effektiva behandlingar som kan motverka eller bota Alzheimer.

Hur länge kan man leva med demens?

Många patienter lever ett tiotal år med diagnosen demens. Det har förutsatts att de flesta patienter går genom alla faserna från lindrig till måttlig till svår sjukdom. Men nu visar en ny studie att bara en fjärdedel av personer som dör med demens befinner sig i det svåra stadiet av sjukdomen.

Hur många drabbas av demenssjukdom?

103 Page 8 Page 9 Sammanfattning Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demens- sjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 0 000 per- soner med demenssjukdom i Sverige idag.

Hur snabbt dör man av Alzheimers?

Många patienter lever ett tiotal år med diagnosen demens. Det har förutsatts att de flesta patienter går genom alla faserna från lindrig till måttlig till svår sjukdom. Men nu visar en ny studie att bara en fjärdedel av personer som dör med demens befinner sig i det svåra stadiet av sjukdomen.

Relaterade inlägg: