Hur mycket tjänar en Arbetsmiljöingenjör?

Innehållsförteckning

Hur mycket tjänar en Arbetsmiljöingenjör?

Hur mycket tjänar en Arbetsmiljöingenjör?

47 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad gör en Arbetsmiljöhandläggare?

Inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter följs. Kartlägger och analyserar arbetsmiljö för att garantera och stärka hälsosamma arbetsförhållanden. Mäter hälsorisker och utreder arbetsskador.

Vad tjänar en KMA samordnare?

Marknadslönen 2021 för kvalitets- och miljöansvarig ligger mellan 38 000 och 56 000 kronor per månad. Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvar för kvalitets- eller miljöfrågor och har befogenhet att stoppa produktion och leverans. Arbetet innebär att du ansvarar för certifiering av system och produkter.

Hur mycket tjänar en arbetsmiljöinspektör?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201742 600 kronor43 300 kronor
201844 300 kronor44 200 kronor
201946 100 kronor43 600 kronor
202046 100 kronor48 200 kronor

Vad jobbar Arbetsmiljöverket med?

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi ansvarar också till viss del för tobakslagen, och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Vad tjänar en KMA?

Marknadslönen 2021 för kvalitets- och miljöansvarig ligger mellan 38 000 och 56 000 kronor per månad. Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvar för kvalitets- eller miljöfrågor och har befogenhet att stoppa produktion och leverans. Arbetet innebär att du ansvarar för certifiering av system och produkter.

Vad tjänar en Arbetsmiljösamordnare?

Marknadslönen 2021 för kvalitets- och miljöansvarig ligger mellan 38 000 och 56 000 kronor per månad.

Vad gör en inspektör från Arbetsmiljöverket?

Finns det brister i arbetsmiljöarbetet berättar inspektören om dessa, förklarar vilka risker som finns och vilka regler som gäller. Arbetsgivaren och skyddsombudet har under inspektionen möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.

Relaterade inlägg: