Hur jobbar EHT?

Innehållsförteckning

Hur jobbar EHT?

Hur jobbar EHT?

Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i skolan. I elevhälsoteamen är rektorn ordförande.

Vad är EHT samtal?

Traditionella EHT-möten utgår från att det sker i ett klassrum är lärarens angelägenhet snarare än skolans. ... Kanske tänker man att vissa möten kan ha karaktär av EHM och andra kan vara mer traditionella så att elevhälsan kan få egna tider att diskutera skolans arbete.

Vilka ingår i Elevhälsoteamet?

Elevhälsoteamet (EHT) Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens oftast specialpedagog eller speciallärare. I vissa elevhälsoteam ingår även skolans studie- och yrkesvägledare eller andra professioner.

Hur arbetar elevhälsan?

Elevhälsans uppdrag Här är några exempel på vad elevhälsan ska göra: Upptäcka om barnet behöver hjälp och stöd i skolarbetet, och se till att barnet får det. Göra hälsoundersökningar och ge vaccinationer. Erbjuda stöd när det handlar om problem hemma eller på fritiden.

Vilka professioner kan ingå i ett elevhälsoteam?

Elevhälsoteamet (EHT) Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens oftast specialpedagog eller speciallärare. I vissa elevhälsoteam ingår även skolans studie- och yrkesvägledare eller andra professioner.

Relaterade inlägg: