Vad krävs för att bli audionom?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att bli audionom?

Vad krävs för att bli audionom?

Utmärkande för det treåriga Audionomprogrammet är dess tvärvetenskapliga karaktär. Till huvudämnet anknyts kurser i andra relevanta ämnesområden, inom medicin, teknik och psykologi. Grundutbildningen ger dig en kandidatexamen som leder till behörighet att söka legitimation hos Socialstyrelsen.

Är audionom läkare?

Man har hört talas om Audiolog (hörselläkare) och Agronom (som gått lantbruksuniversitetet), men aldrig Audionom. Audionomer är en legitimerad yrkesgrupp som är specialiserad inom hörselområdet. ... Audionomer kan jobba inom landsting, privat, hos ÖNH-läkare, på Arbetsförmedlingen eller med utbildning och forskning.

Vad är skillnaden mellan Audiolog och audionom?

Audiologer studerar bland annat möjligheter för audiologisk rehabilitering av hörselskadade personer. De kan vara verksamma som forskare eller som högskolelärare. Många audiologer erhåller också legitimation som audionomer. En specialistläkare (hörselläkare) kan också kallas för en audiolog.

Vad gör hörcentralen?

Hörcentralen hjälper vi dig som har nedsatt hörsel eller är döv. Det kan handla om att få vardagslivet att fungera, eller att hantera en ny livssituation med hörselnedsättning. Vi provar ut hjälpmedel som hörapparater och andra tekniska hjälpmedel.

Hur många audionomer finns i Sverige?

I Sverige finns idag cirka 1 300 leg. audionomer.

Vad är en Hörselpedagog?

Hörselpedagogen är en speciallärare med inriktning hörsel och arbetar för barn och elever med hörselnedsättning i förskola och grundskola. Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar en hörselpedagog som i första hand får kontakt med elever med hörselnedsättning via landstingets hörselhabilitering.

Vad betyder audiologi?

Audiologi betyder läran om hörseln. Ämnesområdet involverar både människa och teknik och din uppgift som audionom är att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos patienterna.

Vad heter audionom på engelska?

Fråga: Det som på engelska heter audiologist, vad heter det på svenska? Svar:Det heter audionom numera även på svenska.

Vad kallas läran om hörseln?

Audiologi är läran om hörsel.

Relaterade inlägg: