Vilka jobbar på förskola?

Innehållsförteckning

Vilka jobbar på förskola?

Vilka jobbar på förskola?

Barnskötare arbetar på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. Man kan också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. Ofta samarbetar man då med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.

Vad räknas som barnskötare?

Barnskötare är ett pedagogiskt yrke som går ut på att ge barn i förskoleåldern en stimulerande och utvecklande vistelse på dagarna. När du arbetar som barnskötare arbetar du i regel tillsammans med en förskolelärare som sköter den pedagogiska planeringen medan du som barnskötare arbetar mer praktiskt med barnen.

Var jobbar en barnskötare?

När du arbetar som barnskötare arbetar du i regel tillsammans med en förskolelärare som sköter den pedagogiska planeringen medan du som barnskötare arbetar mer praktiskt med barnen. Som barnskötare arbetar du i regel på en förskola, ett fritidshem eller en skola.

Vad jobbar en förskollärare med?

Förskollärare arbetar med barn som är mellan ett och sex år gamla. Arbetsplatsen är oftast förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass. Förskollärare kan även arbeta i integrerad verksamhet med barn mellan sex och nio år.

Relaterade inlägg: