Vad gör en handläggare på kommunen?

Innehållsförteckning

Vad gör en handläggare på kommunen?

Vad gör en handläggare på kommunen?

Som handläggare arbetar du med att hantera ärenden, ofta inom statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men du kan även arbeta inom privat sektor så som försäkringsbranschen eller i en ideell organisation. Handläggarens uppgift kan vara att fatta beslut i olika myndighetsärenden och att genomföra utredningsarbete.

Vad gör man som handläggare?

Handläggare som arbetar med politiska frågor ta fram underlag och förslag till regeringsbeslut. utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. delta i budget- och lagstiftningsprocesser. styra statliga myndigheter genom att ta fram underlag till regleringsbreven och följa upp verksamheten samt.

Vad gör en handläggare på Försäkringskassan?

Försäkringshandläggare gör utredningar, beslutar om ersättning och gör utbetalningar för de personer som beviljas ersättning. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Vid behov tar handläggaren kontakt med kunder och samarbetspartners via telefon, brev eller e-post.

Vad tjänar en handläggare på kommunen?

Medianlönen för en handläggare är 31 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Vad gör en Försäkringsutredare?

Försäkringsutredare är beslutsfattare och har stort ansvar i att rätt till ersättning utreds och fastställs korrekt, enligt de gällande regler. Om utredningen visar att den försäkrade har rätt till ersättning, utbetalar utredaren rätt summa till den försäkrades konto.

Vad gör en Examenshandläggare?

Handläggare vid statliga myndigheter har ofta delegation att ta myndighetsbeslut, till exempel examenshandläggare vid lärosäten som beslutar om en student har uppnått kraven för sin examen. Handläggartjänster är vanligt förekommande inom myndigheter och innefattar ofta arbete med ärenden av rutinartad karaktär.

Vad tjänar en administrativ handläggare?

34 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Relaterade inlägg: