Vad kan man arbeta med som fysiker?

Innehållsförteckning

Vad kan man arbeta med som fysiker?

Vad kan man arbeta med som fysiker?

Fysiker kan bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. De värdesätts också som analytiker inom exempelvis finansbranschen.

Vilka jobb kan man få om man vill jobba med fysik?

När det kommer till mer specifika jobbkan du med fysikexamen arbeta som exempelvis nanotekniker, fysiker, astrofysiker, geofysiker, forskare, m.m....Här är några exempel på områden där du kan arbeta med en fysikexamen:

  • Företag och finans,
  • Statlig forskning och vetenskap,
  • Teknik och nya teknologier,
  • ... och mycket mer!

Vad kan man bli som fysiker?

Fysiker finns inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling, till exempel inom telekombranschen, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Andra arbetsgivare är myndigheter, försvaret samt universitet och högskolor.

Hur mycket tjänar en sjukhusfysiker?

Vilken lön har sjukhusfysiker? Sjukhusfysiker tjänade enligt Naturvetarnas lönestatistik från år 2020 mellan 36 000 och 57 000 kr per månad (medianlön var 45 000 kr per månad).

Vad tjänar man på att vara astronaut?

Lön som en överläkare 2018 är startlönen för en astronaut mellan 63 600 och 98 317 dollar per år. Det motsvarar en månadslön på mellan cirka 45 600 kronor och 71 500 kronor. Den kan öka till 85 600 kronor i månaden, vilket är det högsta en amerikansk astronaut kan tjäna.

Vad kan man bli om man läser teknisk fysik?

Du kan välja inriktingar på Teknisk Fysik efter dina intressen och när du är färdig kan du jobba med allt ifrån energi-frågor, till att vara konsult, projektledare, programmera nya dataspel, skapa optimeringsalgoritmer för pappersbruk eller jobba med mammografi, röntgenstrålning eller ljudbehandling.

Hur mycket tjänar en kärnfysiker?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201540 400 kronor43 700 kronor
201641 000 kronor45 000 kronor
201745 300 kronor45 300 kronor
201844 400 kronor46 500 kronor

Relaterade inlägg: