Vad kan man prata om med en barnmorska?

Innehållsförteckning

Vad kan man prata om med en barnmorska?

Vad kan man prata om med en barnmorska?

Vissa kommer hit bara för att hämta gratis kondomer. Frågorna kan också handla om hur man mår eller vem man är. – En del vill prata om hbtq. Det kan handla om könsidentitet, om att vara han, hon eller hen och hur du ska veta vilket.

Vad gör man hos en barnmorska?

Barnmorskan mäter ditt symfys-fundus mått, tar blodprover för järnvärde och blodsocker och mäter ditt blodtryck. Du får även väga dig. Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud och kommer att känna hur ditt barn ligger i magen.

Vilka jobbar på ungdomsmottagningen?

ungdomsmottagningar jobbar personer med olika yrken. Det kan finnas barnmorskor, läkare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, psykoterapeuter och ibland andra personer. Du behöver inte veta vem du ska träffa när du kommer dit, det får du hjälp med av den som du först pratar med.

Vad gör man på ett Inskrivningssamtal?

Inskrivningssamtal

  1. Det första besöket är ett kortare besök med fokus på fostrets miljö i magen samt hur ni själva kan påverka detta. ...
  2. Vid det andra besöket följer vi upp det ni tidigare pratat om och du/ni får mer information. ...
  3. Barnmorskan upprättar din journal vid inskrivningen.

Vad måste man läsa för att bli barnmorska?

Hur blir man legitimerad barnmorska?

  • Sjuksköterskeutbildning vid högskola/universitet 180 poäng (3 år).
  • Legitimation utfärdad av Socialstyrelsen – rätt att praktisera som sjuksköterska (RN).
  • Barnmorskeutbildning vid högskola universitet/90 poäng (1½ år) magisterexamen.

Hur ska en barnmorska vara?

En legitimerad barnmorska kan vara verksam inom ett brett arbetsfält. ... Barnmorskan arbetar med preventivmedelsrådgivning och förskrivning samt på ungdomsmottagningar. Barnmorskor är också verksamma inom fostermedicin och ultraljudsdiagnostik samt vid utredningar och behandling med assisterad reproduktiv teknik (ART).

Relaterade inlägg: