Vad gör en arbetsterapeut inom äldreomsorgen?

Innehållsförteckning

Vad gör en arbetsterapeut inom äldreomsorgen?

Vad gör en arbetsterapeut inom äldreomsorgen?

Arbetsterapeuten tränar människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men arbetar också med att hjälpa den som har en medfödd funktionsnedsättning till ett bra liv. Du ska förebygga, lösa och mildra de begränsningar som en sjukdom eller skada kan innebära i vardagen.

Vad gör en arbetsterapeut inom psykiatrin?

Inom psykiatrin har arbetsterapeuter i uppdrag att utreda och behandla så kallad kognitiv funktionsnedsättning. Du kanske har problem med exempelvis tidsuppfattning, svårigheter med minnet, eller att tolka känslomässiga och sociala situationer.

Vad gör en arbetsterapeut inom LSS?

I rollen som legitimerad arbetsterapeut träffar vi individer inom socialpsykiatrin/LSS. Vanliga arbetsuppgifter kan vara kartläggning kring behov av hjälpmedel eller stöd med struktur och rutiner. ... Vi träffar även individer inom socialpsykiatrin/LSS som har beslut om dagligverksamhet.

Hur får man en arbetsterapeut?

Du behöver ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Kontakta din vård- eller hälsocentral eller din kommun. Du kan också vända dig till 1177 Vårdguiden för mer information genom att ringa 1177 eller besöka 1177.se.

Vilka delar omfattar ADL Taxonomin?

ADL-taxonomin omfattar tolv basaktiviteter inom personlig vård och boende; äta och dricka, förflyttning, toalettbesök, på -avklädning, personlig hygien, övrig kroppsvård, kommunikation, resor, matlagning, inköp av dagligvaror, städning och tvätt.

Vilka tillhör habiliteringen?

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder. Det kan till exempel vara något av följande: Fysisk funktionsnedsättning som påverkar rörligheten på olika sätt. Intellektuell funktionsnedsättning, också kallad utvecklingsstörning.

Relaterade inlägg: