Måste biträdande rektor gå rektorsutbildning?

Innehållsförteckning

Måste biträdande rektor gå rektorsutbildning?

Måste biträdande rektor gå rektorsutbildning?

Det innebär att skolhuvudmannen är skyldig att låta sina rektorer genomgå det statliga rektorsprogrammet inom fyra år efter att rektorstjänsten tillträtts. Andra skolledare, som till exempel biträdande rektorer har också möjlighet att genomgå programmet, men för denna grupp är det inte obligatoriskt.

Vad är skolledning?

Som skolledare har man ledningsansvaret i skolan eller inom ett utbildningsområde. Rektorer / skolledare ansvarar bland annat för skolans utveckling och ekonomi. ... Som rektor arbetar man efter de mål som finns i läroplanen. Rektor är den som är chef för lärarna och för alla andra som arbetar i skolan.

Kan biträdande rektor ha personalansvar?

Varken skollagen eller förordningarna säger något specifikt om biträdande rektorer. Det gör att de kan ha mycket olika innehåll i sina tjänster. Personalansvar och ansvar för vissa verksamhetsfrågor är vanliga ingredienser. En del biträdande fungerar i praktiken som rektorer, men utan att ha det yttersta ansvaret.

Måste man gå Rektorsprogrammet?

För rektorer och personal med motsvarande ledningsfunktion Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. De ska påbörja utbildningen inom ett år efter tillträde.

Relaterade inlägg: