Vad är en Behandlingspedagog?

Innehållsförteckning

Vad är en Behandlingspedagog?

Vad är en Behandlingspedagog?

Du som är behandlingspedagog Till oss kommer ungdomar med psykosociala problem och vuxna med allvarligt missbruk. Du arbetar med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.

Vad gör en Behandlingsterapeut?

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

Vilka jobbar på HVB hem?

Humana erbjuder flera HVB som bedriver omsorg, vård och behandling. Vi tar emot familjer, flickor och pojkar samt kvinnor och män med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Vi har specialiserade enheter för övergreppsproblematik, självskadebeteende och missbruk med flera.

Vem jobbar på HVB hem?

Efter utbildningarna kan deltagarna arbeta på bland annat HVB för barn och unga, men också i andra sociala verksamheter.

Vad krävs för Behandlingspedagog?

För att söka Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det: Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Relaterade inlägg: