Vad säger Tandvårdslagen?

Innehållsförteckning

Vad säger Tandvårdslagen?

Vad säger Tandvårdslagen?

Tandvårdslagen (1985:125) riktar sig i första hand till vårdgivaren men även till tandvårdspersonalen. Vårdgivaren är en fysisk eller juridisk person, som yrkes- mässigt bedriver hälso- och sjukvård. Man skiljer på vårdgivare och behandlare. Behandlare är den som utför själva vården.

Vilka grupper faller under bestämmelsen tandvård som ett led i sjukdomsbehandling?

Grupp Behandling 1 Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet av ej ringa omfattning. 2 Tandvårdsbehandling på grund av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet. 3 Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall.

Vilka principer utgår tandvårdsstödet ifrån vad innebär de?

Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd och grundläggande prioriteringsprinciper om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet precis som inom övrig hälso- och sjukvård.

Vad säger tandläkaren om man snusar?

Tandläkare kan se om man snusar” Sant! Vi kan se var snusare lägger prillan. Huden blir vit och veckad, lite som ett skavsår, det kallas för elefanthud och orsakas av den mekaniska nötningen som snus har på tandköttet.

Vad står i paragraf 3 punkt 1 5 i Tandvårdslagen?

Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs ska vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna.

Vilken tandvård omfattas av Tandvårdsförordningen och därmed faller under Hälso och sjukvårdens avgifter?

2 § tandvårdsförordningen (1998:1338) De oralkirurgiska åtgärder som omfattas av bestämmelserna om avgifter för öppen hälso- och sjukvård är: 1. behandlingar av käkfrakturer, 2. käkledskirurgi, 3. rekonstruktiv och ortognat kirurgi, 4.

Vilka diagnoser ingår is tandvård?

Följande långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till tandvårdsstöd: Psykisk sjukdom som leder till svårigheter att sköta munhygienen. Parkinsons sjukdom, MS och ALS, amyotrofisk lateral skleros, som alla är sjukdomar i nervsystemet.

Hur är Tandvårdstaxan uppbyggd?

För summor över 15 000 kronor utgår 85 procent i stöd. Högkostnadsskyddet utgår per behandlingsomgång = 1 år. Patienten är 35 år och behandlingen kostar totalt 20 000 kronor enligt referenspriserna. ... Om patienten har fått en diagnos så är det 300-, 400-, 500-, 600-, eller 700-åtgärder som kommer i fråga.

Hur mycket betalar försäkringskassan för tandimplantat?

Högkostnadsskydd och tandimplantat Det innebär att Försäkringskassan täcker 50% av de kostnader som enligt referenspris överstiger 3 000 kr. Vid 15 000 kr och uppåt uppgår ersättning till 85% på referenspriset.

Relaterade inlägg: