Vad säger lagen om kränkande särbehandling?

Innehållsförteckning

Vad säger lagen om kränkande särbehandling?

Vad säger lagen om kränkande särbehandling?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) (OSA-föreskriften) definieras kränkande särbehandling som Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Vad är inte kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling (AFS 2015:4) är ett samlingsbegrepp för olika oacceptabelt beteende. ... Ingen form av kränkande särbehandling accepteras. I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som bedrivs vid universitetet ingår att förebygga och utreda kränkande särbehandling.

Vad gör man om man blir mobbad av sin chef?

Råd till dig som drabbad chef Sök stöd direkt om du själv blir drabbad. Ju längre tid mobbningen pågår desto större skada tar du själv. Markera i ett tidigt skede och återkoppla till den som agerar på ett oacceptabelt sätt hur du upplever situationen och vilket beteende du önskar istället.

Hur bevisa kränkande särbehandling?

Skyldigheten att utreda uppgifter om kränkande särbehandling uppstår när det kommer till din kännedom att en anställd har upplevt eller upplever sig vara utsatt. Det krävs inga bevis för att något har hänt. ... I sådana fall är det alltid chefens chef enligt gällande delegationsordning som ansvarar för utredningen.

Vad säger lagen om sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Kan vara kränkande?

Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier.

Hur går en utredning om kränkande särbehandling till?

Steg ett: Nulägesanalys, historia och förlopp, tidigare insatser och effekter, de berördas beteende samt ytterligare relevanta omständigheter. Steg två: Preliminär bedömning om det rör sig som kränkning/ mobbning, diskriminering, trakasserier, konflikter, misskötsamhet, infekterat chefs/ personalärende och så vidare.

Varför mobbar chefen?

Det kan bero på att du är för bra på ditt jobb. En ny studie visar nämligen att vissa chefer känner sig hotade av duktiga anställda – något som leder till översittarfasoner. ... Det är dock inte alla chefer som bestämmer sig för att mobba sina stjärnor.

Relaterade inlägg: