Vad krävs för att få skydd?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att få skydd?

Vad krävs för att få skydd?

Gränsdragningen mellan olika skyddsgrunder kan vara komplicerad. Ett uppenbart exempel är skillnaden mellan flyktingskap i utlänningslagens 4 kap. 1 § och behov av skydd på grund av risk för dödstraff, tortyr, förned- rande eller inhuman behandling eller bestraffning enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet.

Vilka krav ställs på designen mönstret för att det ska vara möjligt att ansöka om skydd?

Rätt! Förutsatt att formgivningen anses vara ny och särpräglad så kan ett utseende på en framskärm registreras som mönster. Tekniska lösningar på problem kan ibland skyddas av patenträtten och ord kan ibland skyddas av varumärkesrätten.

Relaterade inlägg: