Kan en chef bli mobbad?

Innehållsförteckning

Kan en chef bli mobbad?

Kan en chef bli mobbad?

Att chefer också kan bli mobbade på arbetsplatsen har forskaren Christina Björklund visat i en studie som baseras på ett dataregister med 18 000 chefer inom både offentlig och privat sektor. Totalt hade 3,2 procent av cheferna upplevt sig vara utsatta för mobbning.

Vad gör man om chefen kränker?

Den som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt av sin närmaste chef kan vända sig till någon i personalen, skyddsombudet eller närmast högre chef och berätta om det. I sådana fall är det alltid chefens chef enligt gällande delegationsordning som ansvarar för utredningen.

Hur hantera mobbande chef?

Bemöt det direkt, innan den har blivit en dålig vana, vilket den lätt blir hos mobbaren. Men var försiktig, försök aldrig tillrättavisa en mobbare offentligt, då blir det bara värre. En effektiv metod när någon gastar åt dig är att lugnt säga personens namn om och om igen. * Dokumentera mobbningen.

När chefen blir mobbad?

Chefer kan bli mobbade, precis som vanliga medarbetare. Det såg forskaren Christina Björklund, Karolinska institutet, och hennes kollegor i en studie för några år sedan. ... Chefer behöver stöd från högre nivåer i organisationen för att få stopp på mobbning.

Varför mobbar vuxna?

Vuxenmobbning förekommer ofta på arbetsplatsen och kan bero på olika saker. Några av orsakerna till att en person blir mobbad på arbetsplatsen kan vara avundsjuka bland kollegor eller dålig gruppdynamik.

Kan man anmäla sin chef?

Om du tipsar Arbetsmiljöverket om missförhållanden på jobbet kan en nitisk chef genom offentlighetsprincipen hitta vem som slagit larm. Vill du vara säker på att förbli anonym bör du därför använda det som kallas en arbetstagares anmälan.

Hur anmäler man kränkande särbehandling?

Man kan även vända sig till sitt skyddsombud som kan kontakta arbetsgivaren. Skyddsombuden kan göra en framställan till Arbetsmiljöverket om inte bristerna rättas till. Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen.

Relaterade inlägg: