Vad händer med försvunnen post?

Innehållsförteckning

Vad händer med försvunnen post?

Vad händer med försvunnen post?

Brev som vi inte kunnat dela ut på grund av felaktig eller ofullständig adress skickas tillbaka till avsändaren. Saknas avsändaradress skickar vi enligt Postlagen inrikes brev till Post- och telestyrelsen. Det går att efterfråga saknade brev på PTS:s webbplats.

Hur kan paket försvinna?

Bland annat skickas paket från Kina tillbaka – eftersom avierna kommit ut för sent till mottagarna. Paket som inte kan delas ut av någon anledning, eller returer som avsändaren inte vill ta emot, förstörs. Paketen öppnas, innehållet tas ut och emballaget eldas upp.

Vilka brev kan du ta emot?

Vid personlig utlämning kan endast mottagaren själv hämta försändelsen. Då gäller varken fullmakt eller bud. Då paket är adresserat till ett företag lämnas det ut till mottagaren eller dennes ombud efter uppvisande av giltig legitimationshandling.

Vad händer om man inte sätter på frimärke?

Du som avsändare blir eftertaxerad för att en försändelse som du har skickat inte hade tillräckligt med porto. Avgiften består av skillnaden mellan betalt porto och rätt porto plus eftertaxeringsavgift på 44 kronor för första brevet (plus 11 kronor per efterföljande brev).

Vad händer med PostNord?

Paketet sorteras på nytt Till skillnad från förra terminalen, där alla paket sorterades i tio olika riktningar, sorteras paketen nu i upp till 700 riktningar. Dessa motsvarar antingen ett ombud, en skåpbil som ska till ett område där paketen ska levereras direkt till dörren, eller en större mottagare.

Hur kan ett brev bara försvinna Postnord?

Men oavsett hur många brev som försvinner så undrar många fortfarande, hur kan brev bara tappas bort? – Det allra vanligaste är att de har blivit felutdelade. Brev sorteras i maskiner och då kan det bli sorteringsfel och så upptäcker brevbäraren i sin tur inte det.

Relaterade inlägg: