Vad händer om man inte gör sin ungdomstjänst?

Innehållsförteckning

Vad händer om man inte gör sin ungdomstjänst?

Vad händer om man inte gör sin ungdomstjänst?

Påföljden samhällstjänst döms endast ut om personen anses lämpad och om personen själv samtycker till det. Samhällstjänst döms ut som ett alternativ till fängelse, vilket innebär att om du vägrar göra din samhälltjänst så kan ditt straff istället omvandlas till fyra månaders fängelse.

Vad händer om man missköter frivården?

Under din övervakning är du skyldig att träffa frivården och din lekmannaövervakare efter vad ni bestämt. ... Om du missköter din övervakning eller det du ålagts (t. ex. nykterhetskontroller) anmäler Kriminalvården det till övervakningsnämnden.

Relaterade inlägg: