Måste man betala a-kassa när man är arbetslös?

Innehållsförteckning

Måste man betala a-kassa när man är arbetslös?

Måste man betala a-kassa när man är arbetslös?

A-kassan är en försäkring som kan ge dig ersättning om du blir arbetslös. Grundtanken är att man betalar in en medlemsavgift till sin a-kassa när man arbetar. Blir man sedan arbetslös kan man ansöka om ersättning. För att du ska kunna få ersättning behöver vissa villkor vara uppfyllda.

Kan man få sjukpenning och a-kassa samtidigt?

Alla a-kassor tillämpar samma regler gällande a-kassa om du är sjukskriven. Det innebär att du inte kan få sjukpenning och a-kassa för samma tid, oavsett vilken a-kassa du är med i. Däremot kan sjukskrivning tas hänsyn till gällande krav för ersättning från a-kassa om du blir arbetslös senare.

Relaterade inlägg: