Hur många får avslag på sjukpenning?

Innehållsförteckning

Hur många får avslag på sjukpenning?

Hur många får avslag på sjukpenning?

2018 fick 3 procent avslag på sin första ansökan och 2019 var det 3,9 procent. För avslag i ett pågående ärende var det 5,3 procent 2018 och 7,1 procent 2019. Socialförsäkringen ställer höga krav på den medicinska informationen för att rätt person ska rätt ersättning.

Vad gör man om man inte får rätt mot försäkringskassan?

Överklaga ett beslut från Försäkringskassan

  1. Den ska vara skriftlig och adresseras till förvaltningsrätten men lämnas till Försäkringskassan.
  2. Den ska ha lämnats in inom det datum ssom står i beslutet.
  3. Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med.
  4. Du ska skriva vilka fel anser det finns.

Får sjukersättning?

Sjukersättning är en ersättning som du kan om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.

Vad händer om man blir nekad sjukpenning?

Personer som nekas fortsatt sjukpenning har, enligt Försäkringskassans bedömning, en arbetsförmåga. Intentionerna bakom rehabiliteringskedjan är att de som kan ska återgå till sitt arbete och de som inte klarar det ska få hjälp att ställa om och byta arbete.

Kan Försäkringskassan neka ersättning?

Ja, om patienten har fått uppehållstillstånd kan hen ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Villkoren finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner. Om patienten är asylsökande och inte har fått uppehållstillstånd ännu har hen inte rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Kan man stämma Försäkringskassan?

Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, till exempel Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Om du vill begära omprövning måste du skicka in din begäran inom en viss tid efter det att du tagit del av beslutet.

Hur överklagar man ett beslut från Försäkringskassan?

Vid en omprövning kommer Försäkringskassan se över ditt ärende en gång till och fatta ett nytt beslut. En begäran om omprövning ska ske inom två månader från det att du tagit del av beslutet. Skulle du ändå inte vara nöjd med beslutet finns en möjlighet att överklaga det till Förvaltningsrätten.

Relaterade inlägg: