Vad gör man om käken hoppar ur led?

Innehållsförteckning

Vad gör man om käken hoppar ur led?

Vad gör man om käken hoppar ur led?

Din tandläkare kan avgöra om du behöver justera bettet eller behöver en bettskena som ger avspänning i käkmusklerna. Det kan även vara aktuellt med rörelseträning och avslappningsövningar. Om muskler eller leder i käken är inflammerade kan du behöva smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel.

Vad ska man göra om ens käke har låst sig?

Käke som låser sig och knäpper Detta är ofta orsakat av trauma mot underkäken som tex vid bilolyckor eller slag mot ansikte. Vid sådana besvär kan rörelseövningar förstärka muskler som är drar i disken och på sätt minska besvären. Vid extrema knäppningar eller låsningar i käken utförs kirurgisk behandling.

Kan inte stänga käke?

Tillståndet kan bero på stress, inflammation i käken och muskler eller andra tillstånd såsom reumatiska sjukdomar. Oftast krävs det ingen behandling utan besvären brukar gå över av sig självt. Det kan hjälpa att undvika de rörelser som utlöser smärta, att låta käken vila och att göra enkla avslappningsövningar.

Vad är käkleden?

Käkledsdisken – en ca 2 mm tjock, 15 mm lång och 20 mm bred fibrös broskplatta – delar in käkleden i en övre och en nedre ledkammare och följer käkledshuvudets rörelser vid käkfunktion [1]. Om käkledsdisken är displacerad medför det ibland symtom som käkledsljud, begränsning av underkäkens rörelse eller smärta.

Hur slappna av i käkarna?

Rörelseträning vid käkledsknäppning

  1. Sträck på dig och slappna av i axlarna.
  2. Låt underkäken vila genom att tona M-ljudet. ...
  3. Gapa tills du hör din knäppning. ...
  4. Skjut fram underkäken lite och stäng munnen med käken i framskjutet läge. ...
  5. Gapa och stäng i det framskjutna läget under 2-3 minuter.

Hur opererar man käken?

Operationen sker inifrån munnen. Man delar överkäken enligt skissen till vänster (A). Käken skruvas fast i det nya läget med titanplattor och titanskruvar (B). Slemhinnan sys ihop och stygnen tas bort efter 10-12 dagar.

Relaterade inlägg: