Får inte mina varor?

Innehållsförteckning

Får inte mina varor?

Får inte mina varor?

Om du inte redan har gjort det behöver du först kontakta företaget för att klaga på förseningen. Det är bra om du skriver till företaget, exempelvis via mejl. Vid en försening kan du i första hand kräva att varan ska levereras, men i vissa fall kan du ha rätt att häva köpet.

Kan man häva ett köp pga försening?

Har konsumenten rätt att häva köpet? Konsumenten har rätt att häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet.

Hur länge vänta på paket?

Det mer specifika svaret beror på valet av transportör, där Bring och DHL har en tidsgräns på 13 dagar medan Schenker och UPS har 9 dagar som maxgräns. Det betyder att paket som skickas med Bring eller DHL går i retur dag 14, och att paket som skickas med Schenker eller UPS skickas i retur dag 10.

Vilka rättigheter har en köpare som fått en för sen leverans?

Om varan till konsumenten blir försenad eller inte kommer fram, gäller detta: Du har inte rätt att få betalt innan du har levererat varan – konsumenten kan alltså hålla inne betalningen. Du måste leverera varan. ... Du kan bli skyldig att betala skadestånd till konsumenten för de kostnader som har orsakats av förseningen.

Vilka regler gäller vid köp mellan privatpersoner?

När du köper av eller säljer till en annan privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Det betyder att du inte har samma skydd som när du handlar av ett företag. Men trots det kan en köpare ha rätt att klaga på en felaktig vara.

Relaterade inlägg: