Vad kan man välja i lumpen?

Innehållsförteckning

Vad kan man välja i lumpen?

Vad kan man välja i lumpen?

Tre inriktningar - 1000 möjligheter I Försvarsmakten kan du jobba som soldat, sjöman, officer, specialistofficer, reservofficer eller civilt. Du kan också engagera dig i Hemvärnet. Det är främst dina intressen och din förmåga som avgör vad du kan göra.

Vilka är de den svenska försvarsmaktens verksamhetsområden?

Verksamhetsområden

  • Armén. När hot drabbar Sverige är det armén som står för försvaret på marken. ...
  • Cyberförsvar. Att förebygga och upptäcka attacker via internet är en av cyberförsvarets uppgifter. ...
  • Flygvapnet. ...
  • Hemvärnet. ...
  • Ledning. ...
  • Logistik. ...
  • Marinen. ...
  • Sjukvård.

Relaterade inlägg: