Vad händer om man jobbar utan ID06?

Innehållsförteckning

Vad händer om man jobbar utan ID06?

Vad händer om man jobbar utan ID06?

Kontrollavgift: Skatteverket kan besluta om en kontrollavgift på 12 500 kronor ifall det saknas en personalliggare eller om den inte är korrekt ifylld. På byggarbetsplatser kan byggherren få betala kontrollavgift ifall det saknas utrustning för elektronisk personalliggare eller om den inte är tillgänglig vid kontroll.

Måste man ha ID06?

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

När krävs personalliggare?

Du som bedriver verksamhet inom byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen, eller tvätteribranschen ska föra personalliggare.

När krävs elektronisk personalliggare?

Personalliggare i byggbranschen. Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Hur länge håller ID06?

De kommer att ha 5 års giltighetstid. När giltighetstiden passerat behöver du beställa ett nytt kort.

Relaterade inlägg: