Vill inte ta hand om mina barn?

Innehållsförteckning

Vill inte ta hand om mina barn?

Vill inte ta hand om mina barn?

Våga prata med den personen. Om det inte finns det: prata med din bvc-sköterska, eller personalen på Öppna förskolan, eller barnets förskola eller skola. Är det akut, känner du att du inte kan lita på dig själv över natten, sök hjälp på barnakuten. Be dem att ta hand om barnet åt dig.

Vad gör man när man inte klarar av sitt barn?

Om du är orolig och misstänker att ett barn inte har det bra i sin familj eller att föräldern inte klarar sig utan hjälp, bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan berätta för barnet och föräldern att du gör det och varför, men som privatperson kan du också välja att vara anonym.

Hur påverkas barn av föräldrar med psykisk ohälsa?

Det finns ett starkt samband mellan psykisk sjukdom hos föräldern och psykisk ohälsa hos barnet. Barnen tycks även ha en förhöjd risk att utveckla psykisk och fysisk ohälsa som unga vuxna. En förälder som är psykiskt sjuk kan till stor del fungera bra i vardagen.

Hur förklarar man psykisk ohälsa för barn?

Att ha psykiska besvär påverkar hela familjen. Barn känner sig ofta oroliga, arga och ledsna för att en förälder är sjuk och för att allt är annorlunda. Det märks inte alltid utåt. Många är också oroliga för att sjukdomen ska smitta.

Måste man ta hand om sitt barn?

Vårdnadshavarens ansvar: Vårdnadsansvaret är långtgående och syftar till att man som vårdnadshavare ska uppfylla de behov som ett barn har. Detta enligt 6 kap 1 - 2 §§ föräldrabalken (FB). Som förälder har man enligt 7 kap. 1 § FB också underhållsskyldighet fram tills dess att barnet fyllt 18 år.

Hur påverkas man av föräldrar?

Det kan påverka vardagslivet och hur du mår på olika sätt: Du kanske inte får hjälp med läxor eller andra saker som du skulle behöva. Den som mår dåligt kanske inte verkar bry sig om dig eller orkar göra saker tillsammans med dig. Du kan oroa dig för att personen ska bete sig konstigt och göra bort sig.

Relaterade inlägg: