Vad gör man när man blivit påbackad?

Innehållsförteckning

Vad gör man när man blivit påbackad?

Vad gör man när man blivit påbackad?

Gör en polisanmälan och skicka den till försäkringsbolaget. Lämna även uppgift om eventuella vittnen. Det är du som ska visa att skadan vållats av ett okänt, trafikförsäkringspliktigt fordon.

Vad händer vid frontalkrock?

Vid en krock ändras bilens hastighet eller riktning mycket snabbt. Om du inte hålls fast i bilen riskerar du att slungas ur eller slå i bilens inredning. Ju snabbare hastighetsändringen är, desto svårare har kroppen att följa med.

Får andra köra min bil?

Ja, försäkringen gäller för de som bor på samma adress. Du kan också låna ut din bil tillfälligt utan ersättning till någon annan, men grundregeln är att du som försäkringstagare är bilens huvudsakliga förare. Därför gäller inte försäkringen om du lånar ut bilen under en längre tid.

Vad gäller om man lånar ut sin bil?

Om du hyr ut din privata bil är det viktigt att tänka på att försäkringsskyddet i din vanliga bilförsäkring normalt är begränsat. Om du bara lånar ut din bil helt tillfälligt så gäller din vanliga bilförsäkring i princip som om det var du själv som körde bilen.

Relaterade inlägg: