Vad ska man göra om man ser en huggorm?

Innehållsförteckning

Vad ska man göra om man ser en huggorm?

Vad ska man göra om man ser en huggorm?

Alla ormar i Sverige är fridlysta vilket innebär att man absolut inte får döda, skada eller fånga ormar - detta omfattar även ormarnas ägg. Det enda undantaget är om man hittar en huggorm på sin tomt, då får man fånga och flytta ormen, och om alla möjligheter till att göra det är uttömda får man döda ormen.

Hur blir man av med huggorm?

Om du fångar en huggorm bör du flytta den till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort. Ett sätt att fånga ormen är att med hjälp av en lövräfsa lyfta ner ormen i en hink och sedan lägga något över hinken.

Är Espingar giftiga?

Färgen är viktig: unga huggormar och honor har ett mörkbrunt sicksack-band och en brunröd grundfärg. Sådana ormar, ungar och honor, kallas äspingar och anses ofta vara giftigare, vilket inte är sant. ... Hanarna blir i medeltal 60 cm och honorna 65 cm, men den största huggorm som man funnit i Sverige var hela 90 cm.

Vad ska man göra om man ser en orm?

Gör så här: Ring 112. Medan du väntar på vård, var stilla och håll den bitna kroppsdelen högt. Ta av åtsittande föremål, kläder och skor i närheten av bettet.

Är det mycket orm i år 2021?

Huggorm » Stora Guiden (2021) Om du har huggorm på tomten är det hög tid att göra det som krävs för att få en orm-fri tomt. ... Huggormen är liksom alla andra ormar i Sverige fridlyst. Du får inte döda huggormar som du upptäcker på din tomt men du behöver heller inte acceptera att de bor där.

Hur giftigt är ett huggormsbett?

Om en huggorm injicerar gift medför det i de flesta fall smärta och senare en blåaktig svullnad kring bettstället. I allvarliga fall kan man redan tidigt bli allmänpåverkad med symtom som yrsel, illamående och kräkningar, diarré, buksmärtor, andningssvårigheter, blodtrycksfall, hjärtpåverkan och sänkt medvetandegrad.

Relaterade inlägg: